Luminaria

Image by Cloned Milkmen via Flickr

20101211-DSC_0104

Image by marina.catalano via Flickr

Nickolay G.Kotev. – Who`s Who in Russian Foreign Policy (embassies and diplomatic missions). Part second. – in journal “Mezhdunarodni otnoshenija” (“Foreign Relations”),  Sofia, 1994, № 4, p.80-96.

КОЙ КОЙ Е В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ


(Посолства и дипломатически мисии)*

ІІ част

Азербайджан

Валтер Александрович Шония – извънреден и пълномощен посланик.
Роден през 1936 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, Дипломатическата академия и има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР е от 1964 г.: работи в Отдела за страните от Средния изток на МВнР, в Посолството на СССР в Република Турция (1964-1975 г.); първи секретар в Отдела за страните от Средния изток, съветник в Посолството на СССР в Народнодемократична Република Лаос, слушател в курсовете за усъвършенствуване на ръководните дипломатически работници, съветник в Отдела за страните от Средния изток (1986-1988 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР в Република Турция (1988-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Азербайджан.

Аржентина

Владимир Владимирович Никитин– извънреден и пълномощен посланик.
Роден през 1940 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.
От 1968 г. работи в Посолството на СССР в Бразилия; сътрудник на секретариата на първия заместник-министър на външните работи на СССР (1972-1977 г.); първи секретар, съветник в Посолството на СССР в Перу (1977-1981 г.); съветник в секретариата на първия заместник-министър на външните работи на СССР (1981-1986 г.); заместник-завеждащ Втори Латиноамерикански отдел на МВнР на СССР (1986-1988 г.); първи заместник-началник на Управлението за латиноамериканските страни на МВнР на СССР (1989-1990 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Аржентина (1990-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Аржентина.

Армения
Владимир Петрович Ступишин – извънреден и пълномощен посланик.
Роден през 1932 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения. Има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик 2-ри клас, доктор на историческите науки, кандидат на юридическите науки.

От 1956 г. е сътрудник на Посолството на СССР в Камбоджа; сътрудник на Посолството на СССР в Мароко (1963-1969 г.); съветник на Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия на МВнР на СССР (1969-1972 г.); съветник на Посолството на СССР във Франция (1972-1977 г.); завеждащ сектор в Първи Европейски отдел на МВнР на СССР във Франция (1979-1989 г.); старши съветник в Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия на МВнР на СССР (1985-1986 г.); старши съветник, а след това и главен съветник в Управлението за оценки и планиране на МВнР на СССР (1986-1989 г.); генерал консул на СССР в Милано, Италия (1989-1992 г.); от май 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Русия във Република Армения.

Афганистан
Евгений Дмитриевич Островенко – извънреден и пълномощен посланик.
Роден през 1940 г. Завършил Московския държавен институт за междунвародни отношения, Допломатическата академия на МВнР на СССР, кандидат на историческите науки и има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

От 1963 г. работи в Посолството на СССР в Афганистан; след това е втори, първи секретар, съветник, съветник-послаяник в Посолството на СССР в Иран (1970-1974 г. и 1977-1985 г.); експерт, заместник-завеждащ на Отдела да Средния изток на МВнР на СССР (1985-1988 г.); посланик на СССР в Гана (1989-1991 г.); началник на Управлението за страните от Средния изток на МВнР на СССР (1991-1992 г.); от март 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Афганистан (Ислямска държава Афганистан).

Бангладеш

Едуард Степанович Шевченко – извънреден и пълномощен посланик.
Роден през 1939 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, Висшата дипломатическа школа, кандидат на историческите науки, има ранг на извънреден и пълномощен посланик 1-ви клас.

В системата на МВнР е от 1964 г.; преводач, аташе в Посолството на СССР в ГДР (1964-1965 г.); аташе, трети секретар в Управлението за външнополитическа информация на МВнР (1966-1970 г.); втори секретар в секретариата на заместник –министъра на външните работи (1970-1972 г.); първи секретар, съветник в Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия (1974-1977 г.); експерт, заместник завеждащ Отдела за страните от Южна Азия (1981-1984 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР в Индия (1984-1989 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Средния изток (1989-1992 г.); старши съветник в Департамента за Западна и Южна Азия на МВнР на Русия (1992 г.); от септември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Народна Република Бангладеш.

Беларус

Игор Александрович Саприкин – извънреден и пълномощен посланик.
Роден на 3 април 1938 г. в Москва. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, курсовете за усъвършенствуване на ръководните дипломатически работници при Дипломатическата академия на МВнР на СССР.
На дипломатическа служба от 1961 г. в Посолството на СССР във Великобритания (1961-1966 г.); в Посолството на  СССР в Централноафриканската република (1970-1973 г.); съветник в Посолството на СССР в Австралия (1975-1979 г.); завеждащ сектора за Австралия и Великобритания, а след това заместник завеждащ отдела за Австралия, Нова Зеландия и Океания в централния апарат на МВнР (1979-1988 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР (след това на Руската федерация) в Бангладеш (1989-1992 г.); от април 1992 г. е ръководител на държавната делегация на Руската федерация на преговорите с Република Беларус по въпросите на развитието на двустранните отношения в политическата, военната, икономическата, социалната и хуманитарна област, представляващи взаимен интерес; от юни 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Беларус.
Бразилия

Леонид Филипович Кузмин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1930 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.

От 1953 г. работил в мисиите на СССР в Източна република Уругвай; през 1968 г. е бил съветник при Постоянното представителство на СССР в ООН; съветник-посланик на Посолството на СССР във Федеративна република Бразилия (1969-1972 г.); заместник-завеждащ Отдела за страните от Латинска Америка на МВнР на СССР (1972-1974 г.); извънреден и пълномощен посланик в Република Перу (1973-1983 г.); заместник завеждащ Втори Латиноамерикански отдел на МВнР на СССР (1983-1986 г.); завеждащ Втори Латиноамерикански отдел на МВнР на СССР (1986-1988 г.);  от 1988 г. е извънреден и пълномощен посланик във Федеративна Република Бразилия; извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация във Федеративна Република Бразилия (1991-1992 г.).

България

Александър Алексеевич Авдеев – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1946 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР е от 1968 г. Работил в посолствата на СССР в Алжир, Франция, в централния апарат на министерството; извънреден и пълномощен посланик на СССР в Люксембург (1987-1990 г.); заместник-министър на външните работи, посланик за специални поръчения (1991-1992 г.); от 1992 г. е директор на Департамента за страните от ОНД; от юли 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България.

Ватикана

Юрий Евгениевич Карлов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1937 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, кандидат на историческите науки.

Започнал да работи от 1961 г.; първоначално в Посолството на СССР в Румъния, след това в Първи европейски отдел на МВнР на СССР (1963-1967 г.); в Посолството на СССР в Италия (1967-1972 г.); първи секретар, съветник в Първи европейски отдел на МВнР на СССР (1972-1978 г.); съветник, съветник-посланик на Посолството на СССР в Италия и по съвместителство генерален консул на СССР в Република Сан Марино (1978-1985 г.); заместник завеждащ Първи европейски отдел на МВнР на СССР (1984-1986 г.); отговорен секретар на комисията на СССР по работите на ЮНЕСКО (1986-1989 г.); първи заместник-председател на комисията на СССР по работите на ЮНЕСКО (1987-1990 г.); през 1990 г. е личен представител на министъра на външните работи на СССР, представител на СССР с ранг на извънреден и пълномощен посланик по поддържането на контакти с Ватикана (1990-1992 г.); от януари 1992 г. е посланик на Руската федерация при Ватикана.

Великобритания

Борис Дмитриевич Панкин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден на 20 февруари 1931 г. в гр.Фрунзе (дн.Бишкек, Киргизстан). Завършил Московския държавен университет „М.В.Ломоносов” – специалност журналистика.

От 1953 г. се намира на журналистическа работа във вестник „Комсомольская правда”, работи като завеждащ отдел, заместник-главен редактор; главен редактор на „Комсомольская правда” (1965-1973 г.); председател на управителния съвет на Всесъюзното агенстство за авторски права (ВААП) (1973-1982 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Швеция (1982-1990 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Чешката и Словашката федеративна Република (1990-1991 г.); миниснтър на външните работи на СССР (1991 г.); член на Съвета за отбрана при Президента на СССР (1991 г.); от ноември 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация във Великобритания.

Владее английски и немски език.

Венецуела

Николай Михайлович Елизаров – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1937 г. Завършил Саратовския политехнически институт, Висшата дипломатическа школа на МВнР на СССР, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

Първи секретар, съветник в посолството на СССР в Аржентина (1974-1979 г.); завеждащ сектор в Отдела за латиноамерикански страни на МВнР на СССР (1979-1982 г.); съветник-посланик на Посолството на СССР в Колумбия (1982-1989 г.); заместник, първи заместник-началник на Главното управление на кадрите и учебните заведения на МВнР на СССР (1989-1992 г.); от февруари 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Венецуела и Доминиканската република по съвместителство.

Гвинея

Игор Иванович Студеников – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1940 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.

Работи в системата на МВнР от 1968 г.; като дежурен референт, преводач в Посолството на СССР в Земократическа Република Конго (гр.Киншаса) (1968-1970 г.); като трети, втори, първи секретар в Посолството на СССР в Алжирската Народнодемократична Република (1982-1967 г.); съветник в Посолството на СССР в Алжирската Народнодемократична Република (1981-1982 г.); културен аташе в Посолството на СССР в Алжирската Народнодемократична Република (1982-1987 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Африка на МВнР на СССР (1990-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик в Гвинейската република; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Сиера Леоне по съвместителство.

Гвинея Бисау

Виктор Матвееч Зеленов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1937 г. Завършил Горкиевския институт за инженери за водния транспорт, Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на СССР, кандидат на икономическите науки.

В системата на Министерството на външните работи на СССР работи от 1976 г.; първи секретар на Посолството на СССР в Индия (1977-1978 г.); съветник в Посолството на СССР в Пакистан (1978-1983 г.); генерален консул на СССР в Карачи (1984-1987 г.); началник на Консулското управление на МВнР на СССР (1988-1991 г.).

Извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Гвинея Бисау. От 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Гвинея Бисау (1991-1992 г.).

Германия

Владислав Петрович Терехов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1933 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.

От 1957 г. работи в Трети Евржпейски отдел на МВнР на СССР; в Посолството на СССР във Федеративна Република Германия (1964-1970 г.); в Трети Европейски отдел на МВнР на СССР (1970-1981 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР във Федеративна Република Германия (1981-1986 г.); началник на Управлението за работа със съветските посолства на МВнР на СССР (1988-1990 г.); от април 1990 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР във ФРГ; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация във Федеративна Република Германия.

Дания

Алексей Алексеевич Обухов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1937 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, кандидат на историческите науки; има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

Работи в системата на Министерството на външните работи на СССР от 1965 г.; работил е в Посолството на СССР в Тайланд, в отдела за Южна Азия, в Управлението на планирането на външнополитическите мероприятия на МВнР на СССР, в Секретариата на заместник-министъра на въшните работи на СССР, след това като съветник, завеждащ сектор в отдела на САЩ на МВнР на СССР (1973-1980 г.); като заместник завеждащ отдела за САЩ на МВнР на СССР (1980-1986 г.); посланик за специални поръчения на МВнР на СССР (1986-1989 г.); началник на Управлението за САЩ и Канада на МВнР на СССР (1989-1990 г.); заместник-минеистър на външните работи на СССР (1989-1991 г.); от юни 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Кралство Дания.

Египет

Владимир Порфиревич Поляков – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1931 г. Завършил Московския държавен институт по ориенталистика, кандидат на икономическите науки.

От 1956 г. е на дипломатическа работа: работи в Комитета за информация на МВнР на СССР (1956-1958 г.); в Управлението на външнополитическата информация на МВнР на СССР (1958-1960 г.); след това е първи секретар на Отдела за страните от Близкия изток на МВнР на СССР, консул в Генералното консулство на СССР в Дамаск – Сирия, съветник в Посолството на СССР в Сирийската Арабска Република; съветник, старши съветник в Управлението по планирането на външнополитическитке мероприятия на МВнР на СССР (1960-1968 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР в Обединената Арабска Република (1968-1971 г.); извънреден и пълномощен посланик в Народнодемократична Република Йемен (1972-1974 г.); извънреден и пълномощен посланик в Арабска Република Египет (1974-1983 г.); завеждащ Отдела за страните от Близкия изток на МВнР на СССР (1983-1986 г.); началник на Управлението за страните от Близкия изток и Северна Африка на МВнР на СССР (1986-1990 г.); от 1990 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Арабската Република Египет; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Арабската Република Египет.

Еквадор

Михаил Павлович Емелянов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1933 г. Завършил Волгоградския институт за инженери в градското стопанство, Висшата дипломатическа школа на МВнР на СССР, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик 1-ви клас.

От 1972 г. работи в системата на МВнР на СССР: през 1972 г. работи като първи секретар на отделите за страните от Латинска Америка и Близкия изток на МВнР на СССР; съветник в посолствто на СССР в Народна Демократична Република Йемен (1972-1977 г.); от 1977 г. работи като съветник, завеждащ сектор в Отдела за страните от Латинска Америка, Първи Латиноамерикански отдел на МВнР на СССР; съветник-посланик на Посолството на СССР в Република Боливия (1983-1988 г.); експерт във Втори Латиноамерикански отдел на МВнР на СССР (1988-1989 г.); проректор по кадрите на Дипломатическата академия на Министерството на външните работи (1989-1992 г.); от септември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Еквадор.

Естония

Александър Михайлович Трофимов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1937 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения и Висшата дипломатическа школа. Има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР работа от 1960 г.; работил в Посолството на СССР в Того и в централния апарат на МВнР (1960-1966 г.); трети, след това втори секретар на Посолството на СССР в Турция (1966-1970 г.); първи секретар в генералния секретариат на МВнР (1972-1973 г.); първи секретар в секретариата на заместник-министъра на външните работи (1973-1980 г.); заместник, първи заместник на генералния секретар на МВнР (1980-1986 г.); заместник-началник на Управлението по работата със съветските посолства (1986-1987 г.); извънреден и пълномощен посланик в Република Мали (1987-1992 г.); от август 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Естония.

Израел

Александър Евгениевич Бовин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1930 г. Завършил е юридическия факултет на Ростовския държавен университет, аспирантура във философския факултет на Московския факултет на Московския държавен университет „М.В.Ломоносов”, кандидат е на философските науки. Трудовата си дейност започва в гр.Хадиженск, Краснодарския край, където е работил като народен съдия (1953-1956 г.); след аспирантура става научен консултант на редакцията за философия на списание „Коммунист” (1959-1963 г.); консултант, ръководител на група консултанти към отдел на ЦК на КПСС (1963-1972 г.); политически наблюдател на вестник „Известия” (1972-1991 г.); депутат на Върховния съвет на РСФСР от ІХ и Х свикване; от 1981 г. до 1986 г. е член на Централната ревизионна комисия на КПСС. От ноември 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Израел.

Индонезия

Валерий Владимирович Малигин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1939 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, през 1980 г. му е даден дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик І-ви клас.

От 1963 г. работи в Посолството на СССР в Индонезия; след това е заместник-завеждащ на Втори Далекоизточен отдел на МВнР на СССР (1982-1986 г.); заместник-завеждащ Отдел за Югоизточна Азия (1986-1987 г.); старши, главен съветник в Управлението за оценки и планиране на МВнР на СССР (1987-1989 г.); от април 1990 г. до декември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Индонезия; от декември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Индонезия.

Ирландия

Николай Иванович Козирев – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1934 г. завършил Московския държавен институт за международни отношения, Висшата дипломатическа школа на МВнР на СССР.

От 1958 г. работи в системата на Министерството на външните работи на СССР; в Посолството на СССР в Иран като преводач, аташе (1959-1963 г.); трети, след това втори секретар в посолството на СССР в Иран (1965-1968 г.); първи секретар в Посолството на СССР в Иран (1972-1976 г.); съветник, завеждащ сектор в Отдела за страните от Средния иток на Министерството на външните работи на СССР (1976-1979 г.); съветник в Посолството на СССР в Иран (1979-1983 г.); съветник-посланик на Посолството на СССР в Афганистан (1984-1987 г.); посланик за специални поръчения в Министерството на външните работи на СССР (1987-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Ирландия.

Исландия

Юрий Александрович Решетов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1935 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, доктор на юридическите науки, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

На дипломатическа работа от 1959 г.: работил е в посолствата на СССР в Исландия, Дания, в Секретариата на отделението на ООН в Женева; старши научен сътрудник в Института за държавата и правото на АН на СССР (1980-1986 г.); експерт, заместник завеждащ отдел, заместник-началник – завеждащ отдел на Управлението по хуманитарни и културни връзки на МВнР на СССР (1986-1988 г.); заместник-началник – завеждащ отдела от Управлението по международно хуманитарно сътрудничество и правата на човека на МВнР на СССР (1988-1989 г.); началник на Управлението по международно хуманитарно сътрудничество и правата на човека на МВнР на СССР (1989-1992 г.); от май 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Исландия.

Испания

Игор Сергеевич Иванов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1945 г. Завършил Московския държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез”, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР на СССР работи от 1973 г.: съветник-посланик в Посолството на СССР в Испания (1980-1983 г.); експерт 1-ви клас от Европейския отдел на МВнР на СССР (1983-1984 г.); съветник на група при външните работи на СССР (1984-1986 г.); заместник-началник – завеждащ отдела на Общия секретариат на МВнР на СССР (1987-1989 г.); началник на Общия секретариат на МВнР на СССР, член на Колегията на МВнР на СССР (1989-1991 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Испания (1991-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Испания.

Камерун

Виталий Яковлевич Литвин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1944 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик 1-ви клас.

В системата на МВнР работи от 1972 г.; работил е в Генералното консулство в Казабланка, Мароко, в Посолството на СССР в Мароко (1972-1976 г.); първи секретар на Посолството на СССР в Сенегал (1980-1985 г.); слушател на курсовете за усъвършенствуване на ръководния състав при Дипакадемията (1985-1988 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Нигер (1988-1991 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Камерун (1991-1992 г.); от август 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик в Република Екваториална Гвинея по съвместителство.

Канада

Александър Михайлович Белоногов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1931 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, кандидат на юридическите науки, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

От 1954 г. е на дипломатическа работа: работил в Договорно-правния отдел на МВнР на СССР (1954-1959 г.); в Отдела за международни икономически организации на МВнР на СССР (1959-1962 г.); в Посолството на СССР във Великобритания (1962-1967 г.); съветник, старши съветник, главен съветник, завеждащ отдел, заместник-началник на Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия на МВнР на СССР (1967-1984 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Арабска Република Египет (1984-1986 г.); постоянен представител на СССР в ООН и представител на СССР в Съвета за безопасност в ООН (1986-1990 г.); заместник-министър на външните работи на СССР (1990-1991 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Канада.

Китай

Игор Алексеевич Рогачов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1932 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, кандидат на историческите науки.

Преводач, аташе в Посолството на СССР в КНР (1958-1961 г.); първи секретар на Посолството на СССР в САЩ (1965-1969 г.); съветник в Посолството на СССР в КНР (1969-1972 г.); завеждащ отдела за Югоизночна Европа на МВнР на СССР (1978-1983 г.); завеждащ Първи Далекоизточен отдел на МВнР на СССР (1983-1986 г.); началник на Управлението за социалистическите страни на Азия на МВнР на СССР (1986 г.); заместник-министър на външните работи на СССР (1986-1991 г.); през 1992 г. е специален представител на Президента на Русия в КНДР, посланик за специални поръчения; от февруари 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Китайската Народна Република.

Кот д`Ивоар

Михаил Владимирович Майоров – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1948 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик 1-ви клас.

От 1971 г. работи в системата на Министерството на външните работи на СССР; старши секретар-референт, аташе, трети секретар в Посолството на СССР в Алжирската Народнодемократична република (1971-1976 г.); трети секретар в Първи Африкански отдел на МВнР на СССР (1976-1978 г.); втори, след което е първи секретар, съветник в Посолството на СССР в Кралство Мароко (1978-1984 г.); завеждащ сектор в Първи Африкански отдел на МВнР на СССР (1984-1986 г.); заместник-завеждащ Първи Африкански отдел на МВнР на СССР (1987-1988 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Африка на МВнР на СССР (1988-1990 г.); от април 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Кот`д Ивоар; от октомври 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Буркина-Фасо по съвместителство.

Литва

Николай Михайлович Обертишев – дипломат.

Роден през 1934 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.

В системата на Министерството на външните работи на СССР е от 1964 г.; работил в Посолството в Холандия и централния апарат на МВнР (1964-1971 г.); след това е помощник заместник-министър на външните работи на СССР (1971-1979 г.); съветник, съветник-посланик в Посолството на СССР в Швейцария (1979-1986 г.); експерт, заместник-завеждащ Първи Европейски отдел (1986-1988 г.); генерален консул в Мюнхен, ФРГ (1989-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Литва.

Молдова

Владимир Яковлевич Плечко – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1934 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

От 1958 г. е сътрудник на Посолството на СССР в Чехословакия, след това сътрудник на Посолството на СССР във Великобритания; генерален консул в Ню Йорк, заместник постоянен представител на СССР при ООН (1980-1885 г.); началник на Консулското управление на МВнР на СССР (1985-1987 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Малта (1987-1991 г.); от май до декември 1991 г. е завеждащ отдел на МВнР на СССР; от декември 1991 г. до май 1992 г. е завеждащ отдел на МВнР на Руската федерация; от май 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Молдова; през 1992 г. е ръководител на делегацията на Руската федерация на преговорите с Република Молдова.

Монголия

Сергей Сергеевич Разов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1953 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, кандидат на икономическите науки, през януари 1992 г. му е присвоен дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация.

Работил в Търговското представителство на СССР в КНР (1975-1979 г.); м Международния отдел на ЦК на КПСС (1979-1990 г.); началник на Управлението за социалистическите страни в Азия на МВнР на СССР; началник на Управлението за страните от Далечния изток и Индокитай на МВнР на Русия (1991-1992 г.); от февруари 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Монголия.

Миянма

Валерий Вартанович Назаров – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1941 г. в Москва. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик 2-ри клас.

От 1967 г. е стажант, аташе, трети секретар в Посолството на СССР в Бирманския съюз; втори, първи секретар в Отдела за Южна Азия на Министерството на външните работи на СССР (1973-1982 г.); съветник в Посолството на СССР в Социалистическа република Бирмански съюз (1982-1988 г.); съветник, завеждащ сектор, завеждащ отдел за външна политика на Индия в Управлението за страните от Южна Азия на Министерството на външните работи на СССР (1988-1992 г.); през 1992 г. е завеждащ отдела за външната и вътрешна политика на Индия в Управлението за Южна Азия на Департамента за Западна Южна Азия на Министерството на външните работи на Русия; от септември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Русия в Съюза Миянма.

Нова Зеландия

Александър Прохорович Лосюков – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1943 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

На дипломатическа работа от 1968 г.; работил е в Посолството на СССР в Афганистан (1968-1972 г.); като трети, втори секретар в секретариата на първия заместник-министър на външните работи на СССР (1981-1985 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР в Република Филипини (1985-1990 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Тихия океан и Югоизточна Азия, началник на Управлението на общите проблеми от Азиатско-Тихоокеанския регион на МВнР на Руската федерация (1990-1992 г.); от април 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Нова Зеландия и по съвместителство в Западна Самоа и Кралство Тонга.

Ню Йорк – постоянно представителство в ООН.

Владимир Фьодорович Петровский – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1933 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, доктор на историческите науки, кандидат на юридическите науки, ила ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР работил от 1957 г.; работи в Постоянното представителство на СССР в ООН (1957-1961 г.); в Отдела за международни организации на МВнР на СССР, Секретариата на министъра на външните работи на СССР (1961-1964 г.); в Секретариата на ООН (1964-1971 г.); в Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия на Министерството на външните работи (1971-1978 г.); след това е завеждащ отдел в Управлението по планиране на външнополитическите мероприятия на Министерството на външните работи на СССР (1978-1979 г.); завеждащ Отдела за международните организации на МВнР на СССР (1979-1986 г.); от 1986 г. до август 1991 г. е заместник-министър на външните работи на СССР; от септември до декември 1991 г. е първи заместник-министър на външните работи на СССР; от 1992 г. е заместник на генералния секретар на ООН по политическите въпроси; с решение на генералния секретар на ООН е назначен освен това и за ръководител на специалната работна група по подготовката на доклада на генералния секретар за повишаването ролята на ООН в съвременния свят; бил е ръководител на делегации на различни международни форуми; през януари – февруари 1992 г. представлява Русия в Съвета за сътрудничество на НАТО, оглавява подготвителната група и е бил заместник на главата на Руската федерация на Московската организационна конференция по близкоизточното регулиране.

Обединени арабски емирати

Олег Михайлович Дерковский – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1939 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, Дипломатическата академия, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР работи от 1961 г.: в Посолството на СССР в Ирак и Генералното консулство на СССР в Басра, Ирак (1961-1964 г.); в Посолството на СССР в НДР Йемен (1969-1974 г.); първи секретар, съветник в Посолството на СССР в Египет (1976-1981 г.); съветник в Посолството на СССР в САЩ (1985-1990 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Близкия изток и Северна Африка, заместник-началник на Управлението за страните от Близкия изток и Северна Африка, заместник-началник на Управлението на департамента за Африка и Близкия Изток (1990-1992 г.); от август 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Обединените Арабски емирати.

Оман

Александър Константинович Пацев – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1936 г. Завършил Московския държавен историко-архивен институт, Дипломатическа академия на МВнР, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

От 1969 г. е на дипломатическа служба: втори секретар в Посолството на СССР в Иран (1969-1972 г.); първи секретар на Отдела за страните от Средния изток в МВнР на СССР (1972-1973 г.); първи секретар в секретариата на заместник-министъра на външните работи на СССР (1973-1974 г.); помощник заместник-министър на външните работи на СССР (1974-1981 г.); съветник в Посолството на СССР в Зимбабве (1981-1985 г.); завеждащ сектор в Отдела за печат на МВнР на СССР (1985-1986 г.); завеждащ отдел в Управлението за информация на МВнР на СССР (1986-1987 г.); през 1987-1989 г. е заместник-началник–завеждащ отдел в Управлението за информация на МВнР на СССР (1986-1987 г.); през 1987-1989 г. е заместник-началник – завеждащ отдел в Общия секретариат на МВнР на СССР; слушател в курсовете за усъвършенствуване на ръководните дипломатически кадри при Дипломатическата академия на МВнР на СССР (1989-1990 г.); от април 1990 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Султаната Оман; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Султаната Оман.

Папуа – Нова Гвинея

Евгений Фьодорович Рогов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1931 г. Завършил Московския държавен инстут за международни отношения.

Работил в Посолството на СССР във Великобритания (1958-1962 г., 1964-1969 г., 1973-1978 г.); завеждащ сектор във Втори Европейски отдел на МВнР на СССР (1971-1973 г.); съветник-посланик в Посолството на СССР в Австралия (1980-1986 г.); заместник-завеждащ Отдела за Тихоокеанските страни на МВнР на СССР (1986-1987 г.); заместник-началник на Управлението за страните от Тихия океан и Югоизточна Азия на МВнР на СССР, завеждащ Отдела за Австралия, Нова Зеландия и Океания на МВнР на СССР (1987-1989 г.); от 1989 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Папуа-Нова Гвинея; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Кирибати (по съвместителство); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Кирибати (по съвместителство).

Полша

Юрий Борисович Кашлев – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1934 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, доктор на историческите науки.

След завършването на института работи в МАГАТЕ, след това в Комитета на младежките организации на СССР, бил е инструктор в отдел на ЦК на КПСС, работил е като заместник-председател – отговорен секретар на Комисията на СССР по работите на ЮНЕСКО; завеждащ Отдела за информация на МВнР на СССР (1982-1986 г.); началник на Управлението по хуманитарните и културни връзки на МВнР на СССР (1986-1989 г.); от ноември 1986 г. до януари 1989 г. оглавява съветската делегация на Виенската среща на държавите-участнички в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа; през 1989 г. е началник на Управлението за културни връзки на МВнР на СССР; от 1989 г. е посланик за специални поръчения със статут на заместник на първия заместник-министъър на външните работи на СССР, с възлагането върху него на координиращите функции по въпросите на общоевропейския процес; от април 1990 г. е извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Полша; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Полша.

Португалия

Генадий Иванович Герасимов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1930 г. в гр.Елабуг, Елабужки район на Татарска АССР. Завършил международния правен факултет на Московския държавен институт за международни отношения; има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

Работи в списанието „Новое время” и „Труд” (1960-1967 г.); като политически наблюдател на Агенцията за печат „Новости” (АПН) (1967-1983 г.); от 1972 г. до 1977 г. работи в САЩ, в Прага в редакцията на международното списание „Проблеми на мира и социализма”, като главен редактор на вестник „Московские новости”, като заместник-председател на управителния съвет на АПН (1983-1986 г.); началник на Управлението за информация на МВнР на СССР (1986-1990 г.); извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Португалия; съпредседател на съветско-американския благотворителен фонд „Перестройка: Вашингтон-Москва”.

Присъдена му е премията „Комуникатор на годината”, учредена от Националната асоциация на правителствените споуксмени (НАПС) на САЩ.

САЩ

Владимир Петрович Лукин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден на 13 юли 1937 г. в гр.Омск. Завършил Московския държавен педагогически институт, доктор на историческите науки, професор.

Завършвайки института, работи като научен сътрудник в Държавния исторически музей на СССР (1959-1960 г.); като научен сътрудник в Държавния музей на революцията (1960-1961 г.); след завършване на аспирантура в Института за световна икономика и международни отношения на АН на СССР, работи като научен сътрудник в Института за световна икономика и международни отношения на АН на СССР (1964-1965 г.); сътрудник на списание „Проблеми на мира и социализма” (1965-1968 г.); като старши научен сътрудник, завеждащ сектор в Института за САЩ и Канада на АН на СССР (1968-1987 г.); като заместник-началник – завеждащ отдел в Управлението за страните от Тихия океан и Югоизточна Азия на МВнР на СССР (1987-1989 г.); през 1989 г. е заместник-началник – завеждащ отдел в Управлението за оценки и планиране на МВнР на СССР, председател на Комитета по международните дела и външноикономическите връзки на Върховния съвет на РСФСР (1989-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените американски щати; от май 1992 г. е постоянен представител на Русия при ОАД (Организацията на американските държави); народен депутат на РСФСР от 1989 г.; ръководител е на групата за анализи и прогнозиране на Секретариата на Върховния съвет на СССР; председател е на Съветско-тихоокеанското сътрудничество в азиатско-тихоокеанския регион (1991 г.).

Почетен доктор на университета „Симон Боливар” в Колумбия.

САЩ

Андрей Игоревич Косоловский – дипломат.

Роден през 1956 г. Завършил Московския държавен инсститут за международни отношения, от 1992 г. има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация.

През 1978 г. постъпва на работа в Министерството на външните работи на СССР, работи в съветското посолство в Куба, след което в Москва – в Управлението за международни организации на МВнР на СССР; през 1990 г. оглавява Политическия отдел в Министерството на външните работи на Руската федерация, едновременно през 1991 г. е специален пълномощен представител на Руската федерация в САЩ; от 1992 г. е съветник-посланик в Посолството на Руската федерация в САЩ.

Сенегал

Валерий Николаевич Липняков – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1941 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР на СССР работи от 1967 г.: съветник-посланик в Посолството на СССР в Обединена Република Танзания (1984-1988 г.); първи заместник-началник на Управлението на страните от Африка на МВнР на СССР (1988-1991 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Сенегал и в Република Гамбия по съвместителство (1991-1992 г.); от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Сенегал и в Република Гамбия по съвместителство.

Танзания

Кенеш Нурматович Кулматов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1934 г. Завършил Киргизкия държавен университет, Дипломатическата академия на МВнР на СССР, доктор на историческите науки, има ранг на извънреден и пълномощен посланик.

От 1956 г. работи като инструктор, заместник-завеждащ училищата и учащата се младеж при ЦК на ЛКСМ на Киргизия; първи секретар на Чуйския райком на комсомола, завеждащ отдел, след което е секретар на ЦК на ЛКСМ на Киргизия (1957-1959 г.); първи секретар на Ошския обком на комсомола (1959-1960 г.); първи секретар на ЦК на ЛКСМ на Киргизия (1960-1973 г.); секретар на ЦК на компартията на Киргизия (1973-1983 г.); посланик на СССР в Република Шри Ланка и посланик на СССР в Малдивската Република по съвместителство (1973-1983 г.); посланик на СССР в Кралство Непал (1988-1990 г.); от 1990 г. работи в апарата на МВнР на СССР; през 1992 г. и посланик за специални поръчения на Министерството на външните работи на Руската федерация; от ноември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Обединена Република Танзания.

Того

Олег Николаевич Чорний – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1931 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения. От 1991 г. му е присвоен дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

Работил е в Посолството на СССР във Виетнам (1956-1960 г.); в Посолството на СССР в Алжир (1965-1969 г.); съветник в Посолството на СССР в Сенегал (1974-1978 г.); заместник завеждащ Втори, а след това и на Трети Африкански отдел на МВнР на СССР (1986-1988 г.); извънреден и пълномощен посланик на СССР в Република Того (1988-1991 г.); от декември 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Того.

Туркменистан

Вадим Георгиевич Черепов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1934 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения, Висшата дипломатическа академия, има ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В системата на МВнР е от 1959 г.: работил е в Генералното консулството в Бомбай (Индия), в Отдела за Южна Азия, в Посолството на СССР в Цейлон (1959-1970 г.); първи секретар в Отдела за Южна Азия, първи секретар, съветник в Посолството на СССР в Народна Република Бангладеш (1970-1979 г.); съветник, завеждащ сектор в Отдела за Южна Азия, генерален консул в Мадрас (Индия), експерт в Консулското управление (1979-1990 г.); заместник-началник на Консулското управление, заместник-началник на Консулската служба (1990-1992 г.); от септември 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Туркменистан.

Украйна

Леонид Яковлевич Смоляков – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1942 г. Завършил Киевския политехнически институт, доктор на философските науки, професор, има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

Завършвайки института, работи като инженер в „Променергопроект”, гр.Киев (1965-1967 г.); като завеждащ лекторска група на Киевския обком на ЛКСМ на Украйна (1967-1969 г.); старши преподавател, доцент, професор във Висшата партийна школа при ЦК на КП на Украйна (1971-1987 г.); професор в Академията за обществени науки при ЦК на КПСС (1987-1991 г.); председател на Комитета по наука, образование и кадрова политика на Конгреса на руските делови кръгове (1991 г.); от ноември 1991 г. до март 1992 г. е пълномощен представител на РСФСР в Украйна; от март 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Украйна.

Унгария

Иван Павлович Абоимов – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1936 г. Завършил Лиепайския държавен педагогически институт и Висшата дипломатическа школа при Министерството на външните работи на СССР.

Работил е като първи секретар, съветник в Посолството на СССР в Унгария (1972-1979 г.); след това в централния апарат на МВнР на СССР (1979-1984 г.); съветник-посланик на Посолството на СССР в Унгария (1984-1986 г.); началник на Главното управление на кадрите и учебните заведения, член на колегията на МВнР на СССР (1988-1990 г.); заместник-министър на външните работи на СССР (1988-1990 г.); едновременно с това е генерален секретар на Политическия комитет на държавите – участнички във Варшавския договор (1989-1990 г.); от 1990 г. е извънреден и  пълномощен посланик на СССР в Република Унгария; от 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Унгария.

Владее унгарски, английски и немски езици.

Финландия

Юрий Степанович Дерябин – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1932 г. Завършил Московския държавен институт за международни отношения.

В системата на Министерството на външните работи работи от 1954 г.; съветник-посланик в Посолството на СССР във Финландия (1980-1983 г.); заместник-завеждащ Отдела за скандинавските страни в МВнР на СССР (1983-1986 г.); заместник-завеждащ Отдела за скандинавските страни в МВнР на СССР (1983-1986 г.); заместник завеждащ Втори Европейски отдел на МВнР на СССР (1986-1987 г.); завеждащ Отдела по въпросите на сигурността и сътрудничеството в Европа на МВнР на СССР, след което е началник на Управлението на МВнР на СССР по въпросите на сигурността и сътрудничеството в Европа (1987-1991 г.); през 1991 г. е заместник-министър на външните работи на СССР; от 1992 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Финландия.

Франция

Юрий Алексеевич Рижов – извънреден и пълномощен посланик

Роден на 28 октомври 1930 г. в Москва. Завършил Московския физико-технически институт, доктор на техническите науки, професор, академик на Руската академия на науките.

От 1954 г. е инженер в Централния аерохидродинамически институт „Н.Е.Жуковский”, инженер в Научноизследователския институт за топлинни процеси (1958-1960 г.); доцент, професор, проректор, ректор на Московския авиационен институт „С.Орджоникидзе” (1960-1991 г.); през 1991 г. е избран за член-кореспонден на АН на СССР, член на отделението за механика и процесите на управление на АН на СССР; през 1987 г. е избран за действителен член (академик) на АН на СССР (Руската академия на науките); председател на Комитета на Върховния съвет на СССР по науката и технологиите (1989-1991 г.); председател на Комитета та Съвета на Съюза по науката, технологиите и образованието на Върховния съвет на СССР (1991 г.); член на Политехническия консултативен съвет при Президента на СССР (1991 г.); от декември 1991 г. е извънреден и пълномощен посланик на Русия във Република Франция.

Хърватия

Леонид Владимирович Керестенджиянц – извънреден и пълномощен посланик.

Роден през 1931 г. Завършил Ленинградския корабостроителен институт, от 1991 г. има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик.

В МВнР на СССР работи от 1970 г.: първи секретар, съветник на Посолството на СССР в Югославия (1970-1975 г.); завеждащ сектор в Отдела за културни връзки с чуждите страни на МВнР на СССР (1975-1978 г.); съветник, аташе по културата, съветник


0 Responses to “– Who`s Who in Russian Foreign Policy (embassies and diplomatic missions). Part second.” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
President of Russia

Президент России

Сколько стоит сайт “Foreign Policy – II”?

Общая оценка сайта:

Месячная оценка сайта:


This website is worth
What is your website worth?
July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

Archives

Author Grid

Categories

Recent Posts

Twitter

 • RT @KyleKulinski: Japan has less than 1,000 covid deaths. They never went in to full economic shut down. They have an unemployment rate of… 22 hours ago
 • RT @kylekotajarvi: A masterpiece was created in the Capitol Hill Autonomous Zone today #BlackLivesMatter #CHAZ https://t.co/augbcA6Cqg 3 weeks ago
 • PSA: this website has a great settlers of catan knockoff. colonist.io 2 months ago
 • RT @JasonYanowitz: If you'e still hanging with friends, going to restaurants/bars, and acting like this isn't a big deal, get your shit tog… 3 months ago
 • RT @JeremyKonyndyk: Now seems highly likely that there has been undetected community transmission ongoing in parts of the upper West Coast… 4 months ago
 • RT @zeynep: I wrote a short, practical guide on why you should prepare for COVID-19 and how. Forget the doomsday talk and the "prepper" sub… 4 months ago
 • RT @ferociousj: STOP OPENING NEW POKE JOINTS *STOP IT* AT THIS POINT THERE'S *ONE* TUNA LEFT IN THE ENTIRE FUCKING OCEAN HE'S TEXTING HI… 11 months ago
 • RT @matthaig1: Dear Media, We are in a climate emergency. Stop the jolly heatwave stories and the footage of kids in fountains. This is… 11 months ago
 • RT @fMRI_guy: I don't know who needs to hear this but you can close most of those browser tabs 1 year ago
 • VOTE today MFers! If a cheese plate can do it so can you. https://t.co/9IaN4qW5Fn 1 year ago
 • RT @Dustinkcouch: nasa employee: oh hey u guys are back early astronaut: moon's haunted nasa employee: what? astronaut: *loading a pis… 1 year ago
 • RT @falIout76: i think of him. 🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕 🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕 🌕🌕🌕🌕🌘🌑🌒🌕 🌕🌕🌕🌘🌑🌑🌑🌓 🌕🌕🌖🌑👁🌑👁🌓 🌕🌕🌗🌑🌑🌑🌑🌔 🌕🌕🌘🌑🌑🌑🌒🌕 🌕🌕🌘🌑🌑🌑🌓🌕 🌕🌕🌘🌑🌑🌑🌔🌕 🌕🌕🌘🌔🌘🌑🌕🌕 🌕🌖🌒🌕🌗🌒🌕🌕 🌕🌗🌓🌕🌗🌓🌕🌕… 2 years ago
 • RT @KeatonPatti: I forced a bot to watch over 1,000 hours of Olive Garden commercials and then asked it to write an Olive Garden commercial… 2 years ago
 • RT @LizHackett: Screech up to a yard sale. Ask if they have any haunted amulets. Yell at the dog in your backseat, "I'm GETTING the spell… 2 years ago
 • RT @SortaBad: i am mesmerized https://t.co/bF44NsNslc 2 years ago

Top Clicks

 • None

Flickr Photos

Скорошни публикации

Gravatar

Statistics


Stats4U
Statistics

Bloggers’ Rights at EFF

Bloggers' Rights at EFF

Review kotenik.wordpress.com on alexa.com

Review kotenik.wordpress.com on alexa.com

www.antispamweb.com

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License

Creative Commons Licentie
Foreign Policy - II van Nickolay Georgiev Kotev is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op kotenik.wordpress.com.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar voor nikolay.kotev@hotmail.com.

Political Blogs – BlogCatalog Blog Directory

Political Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Australian Blog Community

Top 100 Australian Blogs

The Free Dictionary

Word of the Day

Quote of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News


%d bloggers like this: